Bưu điện văn phòng VP BĐH Đăk R’Lấp

  • Mã bưu điện: 641316
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk R’Lấp
  • Địa chỉ: Khối Các Cơ Quan, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp
  • Điện thoại: 02613648787