Bưu điện văn hóa xã Đắk Ru

  • Mã bưu điện: 641511
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Ru
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk RLấp
  • Điện thoại: 02613644303