Bưu điện văn hóa xã Đắk Ndrót

  • Mã bưu điện: 642030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Ndrót
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đak NDrót, Huyện Đắk Mil
  • Điện thoại: 02613757878