Bưu điện văn hóa xã Đăk Mâm

  • Mã bưu điện: 642113
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đăk Mâm
  • Địa chỉ: Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
  • Điện thoại: 02613584802