Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Gia Nghĩa

Danh sách 14 địa chỉ Bưu điện ở Gia Nghĩa, Đắk Nông: Bưu điện Ðăk Nông, Bưu điện KHL Gia Nghĩa, Bưu điện Sùng Đức, Bưu điện Bưu điện 23 tháng 3, Bưu điện HCC Đắc Nông, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành, Bưu điện văn hóa xã Đăk Nia, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trung, Bưu điện văn hóa xã Đắk RMoan, Đại lý bưu điện Nghĩa Thành, Bưu cục Đắk Nông, Bưu cục văn phòng VP TTKTVC, Bưu cục văn phòng VP BĐT Đắk Nông, Bưu cục văn phòng VP BĐTX Gia Nghĩa

Bưu điện Ðăk Nông

 • Mã bưu điện: 640000
 • Bưu cục: Bưu điện Ðăk Nông
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613546111

Bưu điện KHL Gia Nghĩa

 • Mã bưu điện: 641190
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Gia Nghĩa
 • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613543218

Bưu điện Sùng Đức

 • Mã bưu điện: 641064
 • Bưu cục: Bưu điện Sùng Đức
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613556379

Bưu điện Bưu điện 23 tháng 3

 • Mã bưu điện: 641129
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu điện 23 tháng 3
 • Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613547757

Bưu điện HCC Đắc Nông

 • Mã bưu điện: 641025
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Đắc Nông
 • Địa chỉ: Sô´25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613545162

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành

 • Mã bưu điện: 641090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thành
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613545325

Bưu điện văn hóa xã Đăk Nia

 • Mã bưu điện: 641111
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đăk Nia
 • Địa chỉ: Thôn Bon Bu Sốp, Xã Đắk Nia, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trung

 • Mã bưu điện: 641100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trung
 • Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613543934

Bưu điện văn hóa xã Đắk RMoan

 • Mã bưu điện: 641150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk RMoan
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Đắk R’Moan, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613707220

Đại lý bưu điện Nghĩa Thành

 • Mã bưu điện: 641182
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nghĩa Thành
 • Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại:

Bưu cục Đắk Nông

 • Mã bưu điện: 640900
 • Bưu cục: Bưu cục Đắk Nông
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613545164

Bưu cục văn phòng VP TTKTVC

 • Mã bưu điện: 641065
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTKTVC
 • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613544902

Bưu cục văn phòng VP BĐT Đắk Nông

 • Mã bưu điện: 641185
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Đắk Nông
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613919191

Bưu cục văn phòng VP BĐTX Gia Nghĩa

 • Mã bưu điện: 641183
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Gia Nghĩa
 • Địa chỉ: Sô´25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
 • Điện thoại: 02613546111