Bưu điện văn hóa xã Nam Xuân

  • Mã bưu điện: 642160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô
  • Điện thoại: 02613596234