Bưu điện văn hóa xã Cư Knia

  • Mã bưu điện: 642580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Knia
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút
  • Điện thoại: 02613680372