Bưu điện Ðak Mil

  • Mã bưu điện: 641800
  • Bưu cục: Bưu điện Ðak Mil
  • Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil
  • Điện thoại: 02613741876