Bưu điện văn hóa xã Đắk Rtih

  • Mã bưu điện: 643040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Rtih
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk RTih, Huyện Tuy Đức
  • Điện thoại: