Bưu điện văn hóa xã Đắk Rông

  • Mã bưu điện: 642540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Rông
  • Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút
  • Điện thoại: 02613684041