Bưu điện văn hóa xã Nâm N Đir

  • Mã bưu điện: 642268
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nâm N Đir
  • Địa chỉ: Thôn Đắk Pri, Xã Nâm N’Đir, Huyện Krông Nô
  • Điện thoại: 02613582601