Bưu điện Bưu điện 23 tháng 3

  • Mã bưu điện: 641129
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu điện 23 tháng 3
  • Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa
  • Điện thoại: 02613547757