Bưu điện văn hóa xã Đức Lệ

  • Mã bưu điện: 641820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Lệ
  • Địa chỉ: Thôn Đức Lệ, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil
  • Điện thoại: 02613742958