Bưu điện văn hóa xã Đức Mạnh

  • Mã bưu điện: 641810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Mạnh
  • Địa chỉ: Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil
  • Điện thoại: 02613746130