Bưu điện Nam Dong

  • Mã bưu điện: 642460
  • Bưu cục: Bưu điện Nam Dong
  • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút
  • Điện thoại: 02613680032