Địa chỉ bưu điện tại Đắk RLấp, Đắk Nông

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Đắk RLấp thuộc tỉnh Đắk Nông: Bưu điện Đắk Rlấp, Bưu điện Nhân Cơ, Bưu điện văn hóa xã Quảng Tín, Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành, Bưu điện văn hóa xã Ðak Sin, Bưu điện văn hóa xã Đắk Ru, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Thắng, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Rlấp, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk R’Lấp

Bưu điện Đắk Rlấp

 • Mã bưu điện: 641300
 • Bưu cục: Bưu điện Đắk Rlấp
 • Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại: 02613648787

Bưu điện Nhân Cơ

 • Mã bưu điện: 641430
 • Bưu cục: Bưu điện Nhân Cơ
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại: 02613649611

Bưu điện văn hóa xã Quảng Tín

 • Mã bưu điện: 641390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Tín
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại: 02613644118

Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành

 • Mã bưu điện: 641410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiến Thành
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Ðak Sin

 • Mã bưu điện: 641480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ðak Sin
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại: 02613644574

Bưu điện văn hóa xã Đắk Ru

 • Mã bưu điện: 641511
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Ru
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại: 02613644303

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Thắng

 • Mã bưu điện: 641460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại: 02613643001

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Rlấp

 • Mã bưu điện: 641330
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Rlấp
 • Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại: 02613648787

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk R’Lấp

 • Mã bưu điện: 641316
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk R’Lấp
 • Địa chỉ: Khối Các Cơ Quan, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp
 • Điện thoại: 02613648787