Bưu điện Ðăk Nông

  • Mã bưu điện: 640000
  • Bưu cục: Bưu điện Ðăk Nông
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
  • Điện thoại: 02613546111