Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Cầu Kè

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh, bao gồm: Bưu điện Cầu Kè, Bưu điện văn hóa xã Châu Điền, Bưu điện văn hóa xã Hòa Ân, Bưu điện văn hóa xã Thông Hòa, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú, Bưu điện văn hóa xã Tam Ngãi, Bưu điện văn hóa xã An Phú Tân, Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân, Bưu điện văn hóa xã Phong Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Phong Phú, Bưu điện văn hóa xã Ninh Thới, Đại lý bưu điện Tân Qui, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cầu Kè, Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Kè

Bưu điện Cầu Kè

 • Mã bưu điện: 942100
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Kè
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại: 0294.3834444

Bưu điện văn hóa xã Châu Điền

 • Mã bưu điện: 942120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Điền
 • Địa chỉ: Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hòa Ân

 • Mã bưu điện: 942150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Ân
 • Địa chỉ: Ấp Trà Kháo, Xã Hoà Ân, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thông Hòa

 • Mã bưu điện: 942160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thông Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Trà Ốp, Xã Thông Hoà, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú

 • Mã bưu điện: 942140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tam Ngãi

 • Mã bưu điện: 942170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Ngãi
 • Địa chỉ: Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã An Phú Tân

 • Mã bưu điện: 942180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phú Tân
 • Địa chỉ: Ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân

 • Mã bưu điện: 942200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tân
 • Địa chỉ: Ấp Chông Nô 3, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phong Thạnh

 • Mã bưu điện: 942250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phong Phú

 • Mã bưu điện: 942240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Phú
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại: 0294.3816444

Bưu điện văn hóa xã Ninh Thới

 • Mã bưu điện: 942220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thới
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Tân Qui

 • Mã bưu điện: 942181
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Qui
 • Địa chỉ: Ấp Tân Quy 2, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cầu Kè

 • Mã bưu điện: 942110
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cầu Kè
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại: 0294.3834444

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Kè

 • Mã bưu điện: 942111
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Kè
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè
 • Điện thoại: