Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lạc

  • Mã bưu điện: 943990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lạc
  • Địa chỉ: Ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải
  • Điện thoại: 0294.3838100