Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh

  • Mã bưu điện: 944020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh
  • Địa chỉ: Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải
  • Điện thoại: 0294.3830100