Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Cẩm Thuỷ

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Cẩm Thuỷ thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Bưu điện GD Cẩm Thủy, Bưu điện Phố Vạc, Bưu điện Phúc Do, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phong, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Giang, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tú, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Quý, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lương, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Bình, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Liên, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Thạch, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Ngọc, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Long, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sơn, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Châu, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phú, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tân, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tâm, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Vân, Bưu điện văn hóa xã Phúc Do, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cẩm Thủy, Bưu cục văn phòng VP BĐH CẨM THỦY

Bưu điện GD Cẩm Thủy

 • Mã bưu điện: 447600
 • Bưu cục: Bưu điện GD Cẩm Thủy
 • Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 02373876053

Bưu điện Phố Vạc

 • Mã bưu điện: 447710
 • Bưu cục: Bưu điện Phố Vạc
 • Địa chỉ: Thôn Thành Long, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 02373528105

Bưu điện Phúc Do

 • Mã bưu điện: 447900
 • Bưu cục: Bưu điện Phúc Do
 • Địa chỉ: Thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 02373529104

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phong

 • Mã bưu điện: 447627
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phong
 • Địa chỉ: Thôn Dương Huệ, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0917010613

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Giang

 • Mã bưu điện: 447650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Giang
 • Địa chỉ: Thôn Phú Lai, Xã Cẩm Giang, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0941252585

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tú

 • Mã bưu điện: 447630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tú
 • Địa chỉ: Thôn Lương Thành, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0967949440

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Quý

 • Mã bưu điện: 447670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Quý
 • Địa chỉ: Thôn Làng Bái, Xã Cẩm Quý, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0197870929

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lương

 • Mã bưu điện: 447700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lương
 • Địa chỉ: Thôn Kim Mẫm, Xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 01274543606

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Bình

 • Mã bưu điện: 447730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Bình
 • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 01236629789

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Liên

 • Mã bưu điện: 447760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Liên
 • Địa chỉ: Thôn Dùng, Xã Cẩm Liên, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0911984376

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Thạch

 • Mã bưu điện: 447780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Thạch
 • Địa chỉ: Thôn Chiềng, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0918807339

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Ngọc

 • Mã bưu điện: 447870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Ngọc
 • Địa chỉ: Thôn Làng Sống, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 01297172355

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Long

 • Mã bưu điện: 447940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Long
 • Địa chỉ: Thôn Mi Sơn, Xã Cẩm Long, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0986779365

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sơn

 • Mã bưu điện: 447800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Hoàng Giang, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0917252998

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Châu

 • Mã bưu điện: 447820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Châu
 • Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Cẩm Châu, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 01683269867

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên

 • Mã bưu điện: 447840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên
 • Địa chỉ: Thôn 102a, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0913226123

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phú

 • Mã bưu điện: 447960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phú
 • Địa chỉ: Thôn Tiến Long, Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0915776065

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tân

 • Mã bưu điện: 447909
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tân
 • Địa chỉ: Thôn Do Hạ, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 01238132676

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tâm

 • Mã bưu điện: 447850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tâm
 • Địa chỉ: Thôn Lau, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 02373876264

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Vân

 • Mã bưu điện: 447920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Vân
 • Địa chỉ: Thôn Tiên Lăng, Xã Cẩm Vân, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 01277548358

Bưu điện văn hóa xã Phúc Do

 • Mã bưu điện: 447896
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Do
 • Địa chỉ: Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Do, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 0914323018

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cẩm Thủy

 • Mã bưu điện: 447610
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cẩm Thủy
 • Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 02373876053

Bưu cục văn phòng VP BĐH CẨM THỦY

 • Mã bưu điện: 447750
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH CẨM THỦY
 • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ
 • Điện thoại: 02373876053