Thông tin bưu cục: Sông Cầu – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Sông Cầu tỉnh Phú Yên thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Sông Cầu, Bưu điện Bình Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Cảnh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Bình, Bưu điện văn hóa xã Xuân Hoà, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc, Bưu điện văn hóa xã Xuân Hải, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 1, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 2, Bưu điện văn hóa xã Xuân Phương, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Cầu, Hòm thư Công cộng Xuân Bình, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL số 1, Bưu cục văn phòng VP BĐTX Sông Cầu

Bưu điện Sông Cầu

 • Mã bưu điện: 621900
 • Bưu cục: Bưu điện Sông Cầu
 • Địa chỉ: Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573875007

Bưu điện Bình Thạnh

 • Mã bưu điện: 622000
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Thạnh
 • Địa chỉ: Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573711202

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thịnh

 • Mã bưu điện: 621940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Hoà Hiệp, Xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573722128

Bưu điện văn hóa xã Xuân Cảnh

 • Mã bưu điện: 621960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Cảnh
 • Địa chỉ: Thôn Hoà Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573722124

Bưu điện văn hóa xã Xuân Bình

 • Mã bưu điện: 621980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Bình
 • Địa chỉ: Thôn Diêm Trường, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 0963083017

Bưu điện văn hóa xã Xuân Hoà

 • Mã bưu điện: 621970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Hoà
 • Địa chỉ: Thôn Hoà Phú, Xã Xuân Hoà, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573721001

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc

 • Mã bưu điện: 622001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Phụng, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573711149

Bưu điện văn hóa xã Xuân Hải

 • Mã bưu điện: 621990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Hải
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573720140

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 1

 • Mã bưu điện: 622020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 1
 • Địa chỉ: Thôn Chánh Nam, Xã Xuân Thọ 1, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573875085

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 2

 • Mã bưu điện: 622040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thọ 2
 • Địa chỉ: Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573743111

Bưu điện văn hóa xã Xuân Phương

 • Mã bưu điện: 621950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Phương
 • Địa chỉ: Khu phố Lệ Uyên Đông, Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573875858

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Cầu

 • Mã bưu điện: 621910
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Cầu
 • Địa chỉ: Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: 02573875410

Hòm thư Công cộng Xuân Bình

 • Mã bưu điện: 621986
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xuân Bình
 • Địa chỉ: Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng

 • Mã bưu điện: 622048
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng
 • Địa chỉ: Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL số 1

 • Mã bưu điện: 622064
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL số 1
 • Địa chỉ: Thôn Bình Nông, Xã Xuân Lâm, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTX Sông Cầu

 • Mã bưu điện: 621929
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Sông Cầu
 • Địa chỉ: Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu
 • Điện thoại: