Thông tin bưu cục: Gio Linh – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Gio Linh tỉnh Quảng Trị thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Gio Linh, Bưu điện KHL Gio Linh, Bưu điện Chợ Kên, Bưu điện Gio Sơn, Bưu điện Bắc Cửa Việt, Bưu điện văn hóa xã Gio Phong, Bưu điện văn hóa xã Gio Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Trung Giang, Bưu điện văn hóa xã Trung Hải, Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trường, Bưu điện văn hóa xã Gio Bình, Bưu điện văn hóa xã Gio An, Bưu điện văn hóa xã Gio Châu, Bưu điện văn hóa xã Gio Thành, Bưu điện văn hóa xã Gio Hải, Bưu điện văn hóa xã Gio Hòa, Bưu điện văn hóa xã Gio Mai, Bưu điện văn hóa xã Gio Quang, Bưu điện văn hóa xã Linh Hải, Bưu điện văn hóa xã Hải Thái, Bưu điện văn hóa xã Linh Thượng, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Gio Linh, Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Gio Linh

Bưu điện Gio Linh

 • Mã bưu điện: 521400
 • Bưu cục: Bưu điện Gio Linh
 • Địa chỉ: Khu Phố 8, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333825444

Bưu điện KHL Gio Linh

 • Mã bưu điện: 521411
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Gio Linh
 • Địa chỉ: Khu Phố 6, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333825444

Bưu điện Chợ Kên

 • Mã bưu điện: 521500
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Kên
 • Địa chỉ: Thôn Võ Xá, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333880101

Bưu điện Gio Sơn

 • Mã bưu điện: 521560
 • Bưu cục: Bưu điện Gio Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nam Đông, Xã Gio Sơn, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333883255

Bưu điện Bắc Cửa Việt

 • Mã bưu điện: 521660
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Cửa Việt
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333824208

Bưu điện văn hóa xã Gio Phong

 • Mã bưu điện: 521461
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Phong
 • Địa chỉ: Thôn Lễ Môn, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333825551

Bưu điện văn hóa xã Gio Mỹ

 • Mã bưu điện: 521420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Nhĩ Th­­ượng, Xã Gio Mỹ, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333825122

Bưu điện văn hóa xã Trung Giang

 • Mã bưu điện: 521450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Giang
 • Địa chỉ: Thôn Thủy Bạn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333884220

Bưu điện văn hóa xã Trung Hải

 • Mã bưu điện: 521470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hải
 • Địa chỉ: Thôn Hải Chữ, Xã Trung Hải, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333884215

Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn

 • Mã bưu điện: 521501
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Kinh Môn, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333884318

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trường

 • Mã bưu điện: 521520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trường
 • Địa chỉ: Thôn Gia Vòm, Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333883331

Bưu điện văn hóa xã Gio Bình

 • Mã bưu điện: 521490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Bình
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Mai, Xã Gio Bình, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333883373

Bưu điện văn hóa xã Gio An

 • Mã bưu điện: 521530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio An
 • Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Gio An, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333883300

Bưu điện văn hóa xã Gio Châu

 • Mã bưu điện: 521480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Châu
 • Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333825552

Bưu điện văn hóa xã Gio Thành

 • Mã bưu điện: 521640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Thành
 • Địa chỉ: Thôn Nhĩ Hạ, Xã Gio Thành, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333825067

Bưu điện văn hóa xã Gio Hải

 • Mã bưu điện: 521430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Hải
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Gio Hải, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333824249

Bưu điện văn hóa xã Gio Hòa

 • Mã bưu điện: 521550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Trí Hòa, Xã Gio Hoà, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333883335

Bưu điện văn hóa xã Gio Mai

 • Mã bưu điện: 521650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Mai
 • Địa chỉ: Thôn Mai Xá, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333824300

Bưu điện văn hóa xã Gio Quang

 • Mã bưu điện: 521630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Quang
 • Địa chỉ: Thôn Kỳ Trúc, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333825005

Bưu điện văn hóa xã Linh Hải

 • Mã bưu điện: 521610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Hải
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Đồng, Xã Linh Hải, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333883333

Bưu điện văn hóa xã Hải Thái

 • Mã bưu điện: 521570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Thái
 • Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Hải Thái, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333883434

Bưu điện văn hóa xã Linh Thượng

 • Mã bưu điện: 521590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Bến Mộc 2, Xã Linh Thượng, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333883332

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Gio Linh

 • Mã bưu điện: 521410
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Gio Linh
 • Địa chỉ: Khu Phố 6, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 02333825009

Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Gio Linh

 • Mã bưu điện: 521412
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPBĐ Huyện Gio Linh
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
 • Điện thoại: 0533825444