Bưu điện văn hóa xã Linh Hải

  • Mã bưu điện: 521610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Hải
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Đồng, Xã Linh Hải, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333883333