Thông tin bưu cục: Duyên Hải – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Duyên Hải tỉnh Trà Vinh thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Duyên Hải, Bưu điện Phường 2, Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lạc, Bưu điện văn hóa xã Long Khánh, Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh, Bưu điện văn hóa xã Đông Hải, Bưu điện văn hóa xã Long Thành, Bưu điện văn hóa xã Đôn Châu, Bưu điện văn hóa xã Đôn Xuân, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Duyên Hải, Bưu cục văn phòng VP BĐH Duyên Hải

Bưu điện Duyên Hải

 • Mã bưu điện: 943900
 • Bưu cục: Bưu điện Duyên Hải
 • Địa chỉ: Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 0294.3833100

Bưu điện Phường 2

 • Mã bưu điện: 943970
 • Bưu cục: Bưu điện Phường 2
 • Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 02943836200

Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lạc

 • Mã bưu điện: 943990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lạc
 • Địa chỉ: Ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 0294.3838100

Bưu điện văn hóa xã Long Khánh

 • Mã bưu điện: 944017
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Khánh
 • Địa chỉ: Ấp Cái Đôi, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh

 • Mã bưu điện: 944020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 0294.3830100

Bưu điện văn hóa xã Đông Hải

 • Mã bưu điện: 944040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hải
 • Địa chỉ: Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 02943737121

Bưu điện văn hóa xã Long Thành

 • Mã bưu điện: 944010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Thành
 • Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 0294.3837100

Bưu điện văn hóa xã Đôn Châu

 • Mã bưu điện: 944080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đôn Châu
 • Địa chỉ: Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 02943776333

Bưu điện văn hóa xã Đôn Xuân

 • Mã bưu điện: 944090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đôn Xuân
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 0294.3876102

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Duyên Hải

 • Mã bưu điện: 943980
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Duyên Hải
 • Địa chỉ: Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: 02943832444

Bưu cục văn phòng VP BĐH Duyên Hải

 • Mã bưu điện: 943901
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Duyên Hải
 • Địa chỉ: Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải
 • Điện thoại: