Bưu điện khai thác cấp 2 KT Càng Long

  • Mã bưu điện: 941740
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Càng Long
  • Địa chỉ: Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long
  • Điện thoại: 0294.3882200