Bưu điện KHL Trà Vinh

  • Mã bưu điện: 941390
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Trà Vinh
  • Địa chỉ: Sô´577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Thành phố Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3854666