Bưu điện văn hóa xã Ninh Thới

  • Mã bưu điện: 942220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thới
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè
  • Điện thoại: