Bưu điện văn phòng Trà Vinh

  • Mã bưu điện: 940900
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trà Vinh
  • Địa chỉ: Sô´70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh
  • Điện thoại: