Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Trà Vinh

  • Mã bưu điện: 940100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Trà Vinh
  • Địa chỉ: Sô´577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Thành phố Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3854705