Kiốt bưu điện Hợp Châu

  • Mã bưu điện: 283780
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Hợp Châu
  • Địa chỉ: Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo
  • Điện thoại: