Bưu điện văn hóa xã Tứ Trưng

  • Mã bưu điện: 282610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tứ Trưng
  • Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: 02113839872