Bưu điện văn phòng VP BĐH Vĩnh Tường

  • Mã bưu điện: 282307
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Tường
  • Địa chỉ: Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: