Hòm thư Công cộng xã JơNgây

  • Mã bưu điện: 565541
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã JơNgây
  • Địa chỉ: Thôn Sông Voi, Xã Jơ Ngây, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: