Bưu điện khai thác cấp 2 Thăng Bình

  • Mã bưu điện: 561610
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Thăng Bình
  • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 02353674789