Bưu điện văn hóa xã Thanh Quýt

  • Mã bưu điện: 564590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Quýt
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Quýt 4, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0905957121