Bưu điện văn hóa xã Phước Ninh

  • Mã bưu điện: 566723
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Bình Yên, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn
  • Điện thoại: