Bưu điện KHL Tam Kỳ

  • Mã bưu điện: 561280
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Tam Kỳ
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353825456