Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá

  • Mã bưu điện: 131118
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá
  • Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: