Hòm thư Công cộng VHX Vĩnh Hảo

  • Mã bưu điện: 802363
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng VHX Vĩnh Hảo
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 3853997