Hòm thư Công cộng VHX Phước Thể

  • Mã bưu điện: 802355
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng VHX Phước Thể
  • Địa chỉ: Thôn 01, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 3852101