Hòm thư Công cộng VHX Phong Phú 2

  • Mã bưu điện: 802399
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng VHX Phong Phú 2
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: