Bưu điện văn hóa xã Gia huynh 2

  • Mã bưu điện: 803566
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia huynh 2
  • Địa chỉ: Thôn Bà Tá, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh
  • Điện thoại: 01214770439