Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức

  • Mã bưu điện: 802840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 02523626286