Hòm thư Công cộng VHX Hòa Phú

  • Mã bưu điện: 802655
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng VHX Hòa Phú
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thủy, Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 3961101