Hòm thư Công cộng VHX Hòa Minh

  • Mã bưu điện: 802424
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng VHX Hòa Minh
  • Địa chỉ: Thôn Lâm Lộc 1, Xã Hoà Minh, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: