Bưu điện Nguyễn Đình Chiểu

  • Mã bưu điện: 801091
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Đình Chiểu
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523741015