Bưu điện văn hóa xã Phan Hoà

  • Mã bưu điện: 801990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Hoà
  • Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 02523862123