Hòm thư Công cộng Trần Phú

  • Mã bưu điện: 206859
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trần Phú
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành Phố Móng Cái
  • Điện thoại: