Hòm thư Công cộng Thanh Lòa

  • Mã bưu điện: 242066
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thanh Lòa
  • Địa chỉ: Thôn Còn Phạc, Xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: